Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

2018 là năm của Thời gì ?


Thời vốn dĩ đan xen Thời, ví như sợi dây này đan xen sợi dây khác thành tấm vải vậy. Có Thời mới đến mà cũng có Thời đã có nay vẫn tiếp diễn. Chúng đan nhau chằng chéo, khó mà hình dung ra hết.
Năm 2018 là Thời "Vua đi cày" nhưng cũng là Thời Ảo vẫn tiếp diễn. Hai Thời đan xen nhau.
Thời Vua đi cày là thời mà vua lại làm "nông dân", để có lúa ăn, vua cũng phải cày xới đất, rồi bừa đất, cào đất, rồi cũng phải dẫn nước vào ruộng, gieo hạt, vô phân, phun thuốc diệt sâu rầy, rồi cũng đi canh đồng, theo dõi lúa lớn, đến ngày thu hoạch vua cũng đi gặt lúa, rồi chở lúa về và cũng ăn lúa ấy !
Vì Thời Vua đi cày cũng đan xen thời Ảo nên trong việc làm nông cũng chứa cái Ảo ! Hễ có Ảo thì có Nguy, có Tai kéo theo. Làm Vua há dễ như ăn chè !?
Lại nói, sự đan xen các Thời ấy không chỉ nhiêu đó, chúng còn lẫn thời khác, đó là Thời Tụ.
Tụ là Thời người ta xích lại, muốn kéo lại gần nhau để tăng thêm sức mạnh. Để gần nhau mà tin tưởng nhau, người ta sẽ Ăn Thề !
Nhưng...2018...Vua đi cày giữa Thời Ảo, lại còn Nguy, Tai đan xen, muốn Tụ có dễ chăng ?

-dongquangus-

Nguồn hình: Internet