Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Quốc vận VN 2019

Năm 2019 Kỷ Hợi, chuyện gì sẽ đến với chúng ta ?
2019 sẽ là một năm mà kẻ ngoài đến với trong còn kẻ trong thì lại ra ngoài. Kẻ ra ngoài là vì không ưng ở trong còn kẻ ngoài vào trong là vì chẳng ưng ở ngoài. Trong - Ngoài chuyển đổi cho nhau. Mà rồi ... Kẻ từ trong ra ngoài lại thấy ngoài không bằng trong, bèn quay lại nhưng ôi trong đã đầy quá rồi. Vì thế hãy coi chừng kẻ Ngoài khi nó vào Trong mà kẻ Trong cũng phải thận trọng khi ra Ngoài. Nếu muốn tốt cho mọi việc, hãy cùng gặp nhau như Trời Đất gặp nhau.
2019 là năm mà người ta xây những ngôi nhà to tát nhưng bản thân lại chỉ ở trong căn phòng nhỏ hẹp u tối. Vì thế ở ngoài nhìn vô người ta chẳng thấy ai, còn người ở trong nhìn ra mãi chẳng thấy ngoài. Trong-Ngoài cách nhau gang tấc mà 3 năm không thấy được nhau !
2019 cũng là năm chữ Ảo tiếp tục hoành hành. Ảo cỡ nào ? Đọc lại những dòng trên ! Và không chỉ có thế, Ảo còn làm người ta ảo tưởng sức mạnh - một căn bệnh trầm kha - Tin mình làm được khác với Tưởng mình làm được nhưng không phải ai cũng thấy được như vậy !
2019 VN vẫn còn Phúc khí, thần linh xứ này vẫn ngự trị nên mặc dù Trời giáng họa khắp nơi nhưng khí Đất thương tình nâng đỡ nên cũng còn chỗ cho bọn con dân xứ này nương tựa. Và nói như thế chớ có Ảo tưởng sức mạnh ta đây thần thánh, chỉ là Nghiệp chưa tới mà thôi ! Con hư cha rầy, mẹ nói lời đỡ cho nhưng mà cứ hỗn láo thì phải chịu tội phạt !
2019 là năm của Trong và Ngoài mà cũng là năm của Trong hoặc Ngoài. Vì thời Ảo vẫn còn đan xen nên trong cái Trong vẫn chứa cái Ảo và Ngoài cũng vậy. Có khi nói Ngoài như vậy mà chẳng phải vậy nhưng không phải ai cũng thấy vậy. Đừng thấy Ngoài gây Hoạ rồi cho là Hoạ mà không thấy đó là Phúc, cũng như thấy Trong vậy, đừng cho đó là Phúc mà chẳng phải Hoạ hay ngược lại.
2019 là năm Đất có mầm xanh phúc phần nhưng đừng cho đó là bất động sản hay người mạng Thổ mà cũng có thể là vậy. Tất cả tùy ở mệnh số, chẳng thể dựa mỗi năm sinh mà nói chuẩn được. Làm ăn thì phải có cái đầu, đầu tư đất mà không có cái đầu làm sao mà thành công đây ?! 
2019 là năm mà người ta sẽ thấy người ta làm được nhiều điều to lớn nhưng hãy coi chừng...Hoạ rất khó thấy lúc nó còn trong hạt. Kể cả khi nảy mầm ra lá cũng khó biết. Tới khi nó ra Quả mới thấm thía mà cũng có khi sắp tắt thở mới ngộ ra...

-dongquangus-