Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

Thông Tắc

-Đông Quang-
Chào buổi sáng! Cafe chưa bà con ?
Cafe kích thích não tìm sự thông tỏa nhưng không dễ thông được cái người ta không chịu thông. Thường thì ở đời người ta chỉ muốn thông cái người ta cho là tắc nhưng lại tắc ở chỗ đâu là cái chỗ tắc để mà thông ?!! Không ít người tự cho mình đã thông mà không biết là đang tắc. Vì tắc mà tưởng thông nên nhìn ngộ làm sao ! Mà thôi, có tắc ắt có thông, tắc cực thì thông, không thông mà gặp duyên thì được thông. Vấn đề chỉ là Thời gian.