Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

"Từ thiện"

- Đông Quang -

Bạn đã làm được bao nhiêu việc từ thiện ? - Không đếm được đâu ! Vì còn đếm là chưa biết gì hết !

Vì sao ?

Hãy xem, "Từ thiện" vốn từ ý của chữ "Từ" mà ra.

Chữ Từ nghĩa là tình thương, lòng thiện, nhân từ... Làm từ thiện tức là làm việc hướng đến lòng Từ.

Chữ Từ được ghép bằng 2 chữ Huyền nhưng biến ra thành bộ Bát trên cùng, kế là bộ Nhất, rồi 2 bộ Yêu và sau cùng bộ Tâm bên dưới để tạo thành sự "kết dính" hàm ý hai chữ Huyền phải đi đôi và kết hợp chặt chẽ nhau.

Huyền nghĩa là sâu sắc, sâu xa, uyên bác, uyên thâm mà chữ Từ lại có tới hai chữ Huyền hàm nghĩa "RẤT sâu sắc & uyên bác" tức cũng là Trí Tuệ cao sâu. Vậy mà chữ Tâm vốn nghĩa là "Tấm lòng" còn phải đặt bên dưới hai chữ Huyền ấy tức nhắc nhở con người muốn Từ thì phải có đức như "hai chữ Huyền".

Điều đó có nghĩa là người có lòng Từ, làm việc Từ là người phải có Trí tuệ sâu sắc, uyên bác...  Hóa ra làm từ thiện là để đi đến nơi mình sẽ có được sự hiểu biết đầy trí tuệ thâm sâu. Chỉ có Trí tuệ, tức là có hiểu biết, có tri thức thì mới có Nhân Từ ! Có Hiểu mới có Thương !

Làm từ thiện mà không suy nghĩ được gì sâu sắc hơn, không biết đích đến của mình đi về đâu thì sau cùng chỉ là được phước trần thế mà đầu óc vẫn Vô Minh !