Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Thời của sự "Trở Lại"

 Vậy là... Lại vậy là nữa ! Vừa vào tháng 11, mới mùng 2, Kim lạnh Thủy hàn, Hỏa thần đi vắng, phe Xanh thắng thế, phe Đỏ lại lui làm lòng ai nao nao nhưng...

"Thời dã Mệnh dã", Thời nào đến Thời đó thắng, thời thành công đến thì thành công, thời thất bại đến thì thất bại thôi ! Bại cũng là một Thời ! Vì thế thành bại thường tình, có khi phải quay trở lại. Dịch Kinh có câu "Trung hành độc phục", nghĩa là Hãy quay trở lại dù có thể là đi một mình vì rủ không mấy ai theo.Hãy quay lại từ đầu, ngày ấy, lúc chưa có chuyện gì xảy ra để rồi mai này sẽ quay trở lại như một Thời "Mã đáo thành công".
Nói chuyện tuốt bên bển mà không phải nói chuyện tuốt ở bển mà là nói chuyện quanh đây...
Nếu 2020 là năm của sự Thay Đổi thì năm 2021 sắp tới sẽ là thời của sự "Trở Lại" ! Vấn đề là Trở Lại cái gì ?!-Đông Quang-