Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Lập Đông rồi đó !...

-Đông Quang-

(Viết hôm Lập Đông, 8-11-2020 DL)

Vậy nay Lập Đông rồi đó ! VN hôm qua, nay Mỹ mới Lập Đông, là lúc Thủy khí tràn về, Thủy gặp Thời, nước ngập đầy đồng, Hỏa phải co cụm, Thổ trôi về đâu ?!

Đỗ Nam Trung là người Đứng (Đỗ) Giữa (Trung) Ly (Nam phương cung Ly, Bát Quái thuộc Hỏa) => Người đứng trong Lửa ! Thế nhưng "Thời dã mệnh dã", thời Thủy thì Hỏa phải nhường bước.
Bảy Đờn => Đờn phát ra âm thanh thuộc Kim, số 7 cung Cấn thuộc Thổ là Thổ Kim tương sinh, có thể chuyển bại thành thắng ! Anh đờn ai nghe có quan trọng đâu, được Thời dù đờn dở cũng có kẻ khen ngợi !
Còn bạn ?
Vạn sự không qua khỏi chữ Thời, có Thời bạn thấy điều đó đúng, bèn cho là "tôi cũng đúng", bạn không biết cái "Đúng" mà bạn cho là ấy đến từ đâu, vì không thấy được cái gốc trong quyết định của mình nên bạn đoán trật ! Nếu có đúng là do bạn ăn hên ! Còn người có cái nhìn thấu suốt thì còn nói gì nữa. Thấy hết mới biết hết. Xanh Đỏ có khác gì ? Đời nào chả thế ? Đoán chi cho mệt!

Vậy có phản kháng được không ? Có cách nào cho ông ngoại Trúm thắng ngược dòng ông nội 7 Đờn không ?

Lại phải hỏi chữ Thời ! Lại nói "Thời dã Mệnh dã", Thổ khắc Thủy lại cần phải gặp Thời !
Dịch Kinh có câu "Hệ cứ kim nê, trinh cắt, hữu du vãng kiến hung. Luy thỉ phu trịch trục" nghĩa là chặn nó lại thì tốt,...con heo ấy tuy gầy nhưng có ngày nó sẽ nhảy múa lung tung...