Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

Kiến thức về sao TỨ PHẾ trong môn Tứ trụ

Xuân : Canh Thân, Tân Dậu ; Hạ : Nhâm Tý, Quý Hợi ; Thu : Giáp Dần, Ất Mão ; Đông; Đinh Tỵ.

Cách tra tứ phế, phàm can chi ngày sinh trong Tứ trụ vào mùa như trên là tứ phế. Như vậy tháng sinh vào mùa xuân, gặp ngày Canh Thân hay Tân Dậu là tứ phế. Phế là giam nhốt mãi. Mệnh gặp tứ phế thì mọi việc không thành, có đầu không có đuôi. 
Tứ phế chủ về Thân yếu, nhiều bệnh, không có năng lực, nếu không gặp sinh, phù trợ mà còn bị khắc hại, hung sát áp chế thì chủ về thương tật tàn phế, kiện tụng cửa quan, thậm chí bị giam, hoặc người theo tăng đạo. Cho nên trong Tứ trụ , cho dù là năm tháng ngày giờ gặp phải đều không tốt, đặc biệt là nhật nguyên thì càng không tốt.

(Thiệu)

*Cách hóa giải sao này nên tham vấn các thầy Tứ trụ mệnh lý học.