Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

Kiến thức về Sao Khôi Canh trong môn Tứ trụ

Nhâm Thìn, Canh Tuất, Canh Thìn, Mậu Tuất.Trụ ngày là 1 trong 4 can chi trên thì coi như có  Khôi  Canh.Khôi canh thông tuệ, ưa sát phạt nên thường làm quan lớn nhưng nếu bị hình xung phá hại thì số nghèo đói, kiệt quệ. Tứ trụ mà gặp một trong các trường hợp trên là có kiếp sát. Thông thường kiếp sát là hung tinh, trong tam hợp sinh vượng, sau mộ một ngôi là tuyệt địa. Trong Tứ trụ nếu chi kiếp sát là kị thần vượng tướng thì đến tuế vận sẽ cướp đoạt rất hung mạnh, nên tai hoạ thường rất xấu. Nó chủ về bị bệnh tất, bị thương hoặc phạm hình pháp, cho nên không gặp là tốt nhất. Các cát thần và hung sát vừa bàn đến trên đây thường rất hay gặp trong thực tế . Ngoài ra còn có một số thần, sát của can chi ngày, như ngày thập ác đại bại, ngày thiên xích, ngày kim thần, ngày khôi canh, ngày tứ phế. ...

(Thiệu)