Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

Kiến thức về sao CÔ THẦN, QUẢ TÚ trong môn Tứ trụ

Hợi Tý Sửu thấy Dần là cô, thấy Tuất là quả. Dần Mão Thìn thấy Tỵ là cô, thấy Sửu là quả. 

Tỵ Ngọ Mùi thấy Thân là cô, thấy Thìn là quả. Thân Dậu Tuất thấy Hợi là cô, thấy Mùi là quả. 

Cách tra cô quả lấy chi năm làm chuẩn. Phàm người sinh các năm Hợi Tý Sửu trong Tứ trụ thấy Dần là cô thần, thấy Tuất là quả tú. Những cái khác cách tra tương tự. 
Nghĩa của cô quả là đàn bà già mất chồng là quả, trẻ em không có cha là cô. Thần là sao thần, tú là sao tú, chỉ các sao thần. Nam hay nữ trong mệnh gặp như thế thì dù có sinh con cũng phần nhiều giữa mình với con không hòa thuận. Những người mà trong mệnh quả , tú là những người nét mặt không hiền hòa,không lợi cho người Thân. Nếu mệnh người đó sinh vượng thì còn đỡ, tử tuyệt thì nặng hơn, nếu gặp cả trạch mã thì lang thang bốn phương. Nếu gặp tuần không, vong là từ bé đã không có nơi nương tựa. Gặp tang điếu thì cha mẹ mất liền nhau, suốt đời hay gặp trùng tang hoặc tai hoạ chồng chất, anh em chia lìa, đơn hàn bất lợi. Gặp vận tốt thì việc hôn nhân muộn, gặp vận kém thì lang thang đời chuyển mãi. Mệnh Nam sinh chỗ vợ tuyệt lại còn gặp cô thần thì suốt đời khó kết hôn, mệnh nữ sinh chỗ chồng tuyệt còn gặp quả tú thì có lấy được chồng cũng khó mà bách niên giai lão. Nam gặp cô thần nhất định tha phương cầu thực, nữ gặp quả tú thường là mất chồng. Cô thần quả tú, người xưa bàn rất nhiều, chủ về Nam nữ hôn nhân không thuận, mệnh khắc lục Thân, tai vạ hình pháp, nhưng nếu trong Tứ trụ phối hợp được tốt, còn có Quý thần tương phù thì không đến nỗi nguy hại, thậm chí " cô quả cả hai thần lại còn gặp quan ấn, thì nhất định làm đầu đảng ở rừng sâu".

(Thiệu)

*Nên tham vấn ý kiến các thầy môn Tứ trụ mệnh lý để rõ hơn.