Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

Kiến thức về sao Nguyên Thần còn gọi là Đại hao hay Bạch hổ Nguyên Thần còn gọi là Đại hao hay Bạch hổ trong Tứ trụ

Lấy chi năm làm chủ, nếu Nam giới mà sinh năm can Dương, nữ sinh can Âm thì cứ năm Tý thấy Mùi là có Nguyên thần; Sửu thấy Thân ; Dần thấy Dậu; Mão thấy Tuất; Thìn thấy Hợi ;Tỵ thấy Tý ;Ngọ thấy Sửu ; Mùi thấy Dần; Thân thấy Mão; Dậu thấy Thìn; Tuất thấy Tỵ; Hợi thấy Ngọ là có Nguyên thần tại đó.

thi dụ năm Tuất mà tứ trụ có Tỵ thì nguyên thần tại Tỵ nếu Nam mà sinh năm can Âm, nữ sinh năm can Dương thì:Tý thấy Tỵ; Sửu thấy Ngọ Dần thấy Mùi ; Mão thấy Thân; Thìn thấy Dậu; Tỵ thấy Tuất; Ngọ thấy Hợi; Mùi thấy Tý; Thân thấy Sửu; Dậu thấy Dần; Tuất thấy Mão; Hợi thấy Thìn


Tóm lại dưới tiền đề lấy Tứ trụ để định đoạt đại cục, thần sát cũng như sự hình hợp xung của các địa chi là dùng để xét sự cát hung của đại vận , lưu niên. Nếu nắm vững được hỉ
kị, vượng suy của mệnh thì tác dung của thần sát khi đại vận và lưu niên đến chắc chắn sẽ lần lượt ứng nghiệm. 

(Thiệu)

*Cách hóa giải sao này nên hỏi các thầy tứ trụ mệnh lý học.