Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

Thông hiểu Dịch lý rồi thì làm gì ?

-Đông Quang-

 Thông hiểu Dịch lý rồi thì làm gì ?

Làm những việc có ích cho mình và cho người. Đó là Đạo lý Cân Bằng mà Dịch lý hướng đến.

Có thể làm được cái việc có ích cho người ta mà mình không tốn kém chăng ?
Quẻ Sơn Trạch Tổn có câu : 弗損益之, 无咎.貞吉.利有攸往, 得臣无家.
Phất tổn ích chi, trinh cát.
Lợi hữu du vãng, đắc thần vô gia .
Dịch là : Làm việc gì có ích cho người mà chẳng tổn của mình thì rất tốt, nếu đó là việc chính đáng thì dù là gì cũng không bất lợi vì được người ta theo giúp ủng hộ, chẳng phải cứ thứ gì của mình mới nhất định là của mình mà có khi của mình cho người mới là của mình...
Khi đạt đến trạng thái "đắc đạo" quẻ Tổn, mọi thứ xung quanh sẽ rất rỗng rang, không có âu lo, bực tức ...