Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

Trở Lại để Thay Đổi !

-Đông Quang-

Thời Trở Lại, nghĩa là "Tái", thí dụ : tái tạo, tái khám, tái ngộ, tái duyên, tái phạm và cả ...tái hôn !

Ở thời "Tái", thí dụ bạn trở lại không đơn giản là để tái khám mà nhân đó còn phục hồi, vì có Hồi phục, chữ Hồi nghĩa là trở lại hay Trở lại không có nghĩa là làm lại mà là về lại để thấy vấn đề còn ở chỗ khác, nhân đó xử lý luôn và nhờ vậy được phục hồi.
Hỏi chứ Trở lại là trở lại đâu ?
Trở lại thời Thay Đổi ! Quay lại cái thời vốn là thời Thay Đổi nhưng bạn chưa thực sự hoặc đã tạm dừng Thay đổi, nay tiếp tục sự thay đổi ấy.
Trở Lại để Thay Đổi ! Thay Đổi để Hồi phục ! Vi diệu thay ! Vi diệu thay !