Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

Thắng -Thua với "Nó"

 Học Kinh Dịch giúp bạn có thể "thấy" được như thế !Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét