Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

Những cánh cửa Sài Gòn đang đóng...

 -Đông Quang-


Thế là ... (hông nói Vậy là nữa !) mọi chuyện đã không thể đảo ngược, Sài Gòn đang "khô máu" , "bức màn sắt" đã được dựng lên không chỉ ở Sài Gòn mà còn ở bất cứ nơi nào có bệnh và mọi cánh cửa đang đóng chặt...
Người ta đã "...đóng tất cả những cánh cửa còn lại sao cho vẫn Sạch & Thoáng rồi sống với số "máu" dự trữ đó cho đến ngày thắng trận ! "
Tại sao lại nói cần phải chuẩn bị cực kỳ kỹ càng ?
Vì ở nhà hoài thì tốt cho dập dịch "Nó" nhưng cuộc sống con người không chỉ có đối phó với "Nó". Những chứng bệnh tâm thần do trầm cảm, u uất bởi tù túng và áp lực trước khẩu nghiệp của chúng sanh cũng làm người ta chết mòn mỏi...

"Thời dã Mệnh dã", thời vậy mệnh vậy...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét