Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

Phản phục kì đạo

-Đông Quang-

 Vậy ... "Nó" vẫn Trở Lại và lợi hại hơn xưa chăng ?

Thời Thay Đổi, nói là Thời Biến Đổi cũng được, là thời mọi người, gồm không ngoài cả "Nó" đều Thay Đổi, tức đều Biến Đổi.
Rồi đây thế giới sẽ ra sao khi cứ hết biến chủng này lại tới chủng biến khác ?
Hãy lạc quan và đi tiếp cho tới 30 bởi vẫn còn thời Trở Lại.
Còn thời Trở Lại nghĩa là sẽ có ngày chúng ta Trở lại những tháng ngày khi "Nó" chưa Trở lại ! Như Dịch Kinh có câu:
復: 亨, 出入无疾, 朋來无咎.
反復其道, 七日來復, 利有攸往
Phục: Hanh, Xuất nhập vô tật, bằng lai vô cữu.
Phản phục kì đạo, thất nhật lai phục, lợi hữu du vãng.
Nghĩa là Trở lại hanh thông, Ra-Vào đều không bị bệnh, bạn bè tới chơi mà vẫn không gặp chuyện đáng tiếc. (Đó cũng là vì) Đạo Trời Trở Lại vậy, 7 ngày là lại đến thời Trở lại, về sau không có gì là không có lợi cả.
Hỏi "7 ngày" là bao lâu ?
Chẳng phải 7 ngày đâu mà phải là "7 ngày"!
Trong lúc chờ đợi, hãy nhớ:
无 平 不 陂 , 无 往 不 復 . 艱 貞 无 咎 , 勿 恤, 其 孚 , 于 食 有 福 .
Vô bình bất bí, vô vãng bất phục.
Gian trinh vô cửu, vật tuất, kỳ phu, vu thực hữu phúc.
Nghĩa là sao ?
Rằng không có gì trên đời cứ vậy mãi mà không biến đổi, không cái chi đi mất rồi không trở lại.
(Hãy) vượt qua gian khó mà không làm điều xằng bậy, cứ tin rằng sẽ có ngày Trở lại thì sẽ được hưởng phúc.