Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

Khi nào thì dịch kết thúc ?

-Đông Quang-

Viết ngày 9 tháng 3 năm 2022.

Khi nào thì dịch kết thúc ?

Khi mọi người trở nên văn minh, gồm cả những người chịu trách nhiệm.
Trước khi nói Văn Minh, phải xem Văn Minh đến từ đâu ?
Văn minh đến từ vùng đất, lãnh thổ chăng ? Nếu nói là có thì ở cái xứ mà nội trong 50 năm đầu của 1 thế kỷ đã có mấy cuộc đại chiến, mạng người chết đến cả trăm triệu là văn minh ? Lại có cái xứ 50 năm tiếp theo lại có mặt trong hầu hết các vụ bắn giết là xứ văn minh?!
Văn minh đến từ dân tộc chăng ? Nếu nói có thì dân tộc nào văn minh ? Có dân tộc nào ra đời tới nay không tắm máu đồng loại ?
Văn minh đến từ đâu ? Ai mới thực là văn minh ?
Thật khó làm sao... Thôi thì trước khi nghĩ điều gì (chứ đừng tới nói ra) hãy nên coi coi thế nào, như Dịch Kinh, quẻ Lý có câu "Thị lý khảo tường, kỳ toàn, nguyên cát", nghĩa là Coi cái lý lẽ ở đời ăn ở thế nào cho phải cho đúng thì mới may mắn (thấy được văn minh) !
Dù sao cũng phải nói châm chước. Văn minh thực ra không ở đâu không có, bất kể lãnh thổ, dân tộc nào, châu lục nào cũng có văn minh, có điều là phải tùy Thời, tùy người vậy... Lại nói cho nên trước khi dấn thân mình vô chỗ nào, nhớ suy nghĩ cho kỹ coi đó có phải chỗ đáng vào không. Lại nói nếu biết trước chỗ đó đáng vào hay không thì còn nói gì nữa ! Bởi thế thánh nhân mới ra đời, mới làm ra sách Kinh Dịch, trước là để thấu Lý thấu Đạo, sau là để thấu Thiên cơ, để coi coi chỗ nào đáng vào vậy...

*P/s: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:
Nói chuyện ấy mà không phải nói chuyện ấy nhưng nếu bạn thấy có ích trong việc nghĩ về chuyện ấy thì đúng là chuyện ấy rồi đấy !