Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

Thời kỳ của sự Trở Lại, Trở Lại để Thay Đổi

-Đông Quang-

Chúng ta đang sống trong thời kỳ của sự Trở Lại, Trở Lại để Thay Đổi. 

Ở thời Trở Lại, vốn là do trước đó đã Ra Đi ngày càng xa nên nay mới Trở lại, dù muốn nhanh cỡ nào trước hết bạn phải chạy chậm lại, cẩn thận nhìn trước nhìn sau, từ từ rẽ sang trái sát 2 làn đường ngược chiều. Lúc bấy giờ rất nhạy cảm, là lúc dễ bị tai nạn nhất, có thể là bị xe cùng chiều tông vào đuôi hoặc xe ngược chiều tông vào đầu. Do vậy không thể gấp được, càng vội càng nguy hiểm...

Thời Ra Đi mà biết sớm quay đầu thì thời Trở lại cũng không tới nỗi nào. Đi càng xa về càng lâu...
Có nên tiếc giá mà lúc đó không đi xa ?
Quá khứ là cái đã qua, tiếc cũng chẳng thể sửa được. Vả lại vạn vật vốn Động mà chẳng thể không động được, hễ có Động ắt có Tĩnh, hễ có Tĩnh ắt chẳng thể Tĩnh mãi vì có Tĩnh thì có Động thôi ! Có Động thì sao Tĩnh mãi được ?! Hễ Động thì có rời đi, có Đi thì có đi Xa đi Gần, đi gần thì sẽ có lúc đi xa vì chẳng thể gần mãi, thế nên đi xa cũng chẳng phải là điều trái quy luật vậy. Đã chẳng trái quy luật thì chẳng nên tiếc, quan trọng là "Mã đáo thành công"...
Ai mà chẳng mong "Mã đáo thành công" chứ, có điều Thời Trở lại chỉ mới bắt đầu...