Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

Tên và khẩu hiệu của doanh nghiệp

-Đông Quang-

Nếu Quí Thanh là Nước Trong Sạch mà không còn trong sạch nữa thì Quí Thanh sẽ thành Quí Trọc, nghĩa là Nước Đục.

Nước Đục là do có cặn, cặn trong nước có từ khi có nước hay sau này mới có ? Đó là điều không phải ai cũng biết nhưng bao giờ cũng vậy "Thương trường là chiến trường", ai thua thì ...rớt vậy !
Với lại điều nữa, nếu nói “Hôm nay phải hơn ngày hôm qua và không bằng ngày mai” thì thà im lặng còn hơn! Bởi không ai biết ngày mai sẽ ra sao, Bằng, Không Bằng hay Hơn đều khó biết vô cùng nên khoan hãy nói không bằng... Chung quy cũng do sai lầm mà ra.

Tên và khẩu hiệu của doanh nghiệp là rất quan trọng, không thể khinh suất vì đó có thể là "định mệnh" của bạn.