Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023

Tại sao lại cần người thứ hai và ba để hóa giải mệnh của bạn ?

-Đông Quang-

Có 3 người có thể hoá giải được mệnh của bạn :

Người đầu tiên : Chính là bản thân bạn.

Người thứ hai : Thầy thuốc.

Người thứ ba: Thầy mệnh lý.

Tại sao lại cần người thứ hai và ba ?

Nếu bạn chỉ cần đọc hướng dẫn sử dụng thuốc và tự chữa trị cho mình thì giờ này thậm chí mọi người còn chẳng biết bệnh viện là cái gì và thầy thuốc là ai.

Tại sao họ tồn tại ? Là vì bạn không thể tự hóa giải bệnh tật bản thân.

Tương tự, nếu bạn có thể biết mệnh mình ngày mai sẽ ra sao thì các thầy đã "tuyệt chủng" từ hơn 1000 trước, thậm chí chẳng ai biết khái niệm coi mệnh coi bói là như thế nào. Một bộ sách mệnh học ra đời cách đây mấy trăm năm giờ còn đây, dày gần 1000 trang, Dịch Kinh cũng chừng đó trang, các sách viết về nó lên tới hơn 3000 tựa, tuyệt nhiên không nói phải gọi ma nào quỷ nào, không hề dạy hô vong nào nhập, hồn nào xuất để biết tương lai cả. Nếu gom chung vô gọi là thầy bói đứng chung hàng ngũ "cô cậu" lên đồng nhập vong rồi nói là mê tín dị đoan rồi không cần biết gì hết, hên nhờ xui chịu, sống đại thấy thành thì vui, thấy bại thì khổ mà không nhận ra vì sao thành vì sao bại thì cũng hơi... Chúng ta ra đời là để nhận thức ngày càng cao bản thân và thế giới mà mình đang tồn tại. Không nghiên cứu tìm hiểu mà quơ đũa cả nắm thì cũng uổng, chính mình là người đầu tiên làm mất cơ hội hóa giải.