Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

Sao không cứu hết ?

-Đông Quang-

Rồi đó, con cá ăn cái con cá ăn tôm, con tôm bị cá ăn vốn là con tôm ăn cá, rồi con người bắt cá lẫn tôm lên ăn. Vòng lặp cuộc sống cứ vậy, Sanh-Diệt, Diệt- Sanh, ...Thầy là kẻ lang thang, thấy chết thì cứu thôi, không nghĩ suy nhiều vì trán nhăn tóc bạc cả rồi. Nói vậy thôi chứ Nghiệp rồi, cũng suy nghĩ...

Lại hỏi cứu vậy sao không cứu hết ? Sao chỉ cứu mỗi con cá đuối bé nhỏ kia, còn bầy đang vùng vẫy tuyệt vọng trong lưới lại không? Vì nếu cứu chúng phải cứu luôn những người ngư dân kia, cứu luôn miếng ăn cái ở cho họ, vợ chồng, con cháu họ,...để họ không bắt cá tôm kiếm sống nữa. Sau đó phải đi khuyên giải người ăn cá tôm ngừng ăn tôm cá, rồi khuyên nhà nước cấm dân ăn tôm cá trên toàn lãnh thổ. Nói tới đây là thấy...khó t mạng rồi!
Thôi thì cá đuối con kia có duyên với thầy vậy, mặc dù nãy bị ngư phủ đạp cho một cái nhưng may không sao, thầy cũng đưa con về lại biển, ráng sống...tốt đừng để lọt lưới loài người...


Photo by Đông Quang

Photo by Đông Quang

Photo by Đông Quang