Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Chúng ta đi làm từ thiện để được cái gì ?Cuối năm rồi, mọi người bắt đầu hối hả chuẩn bị đón Tết, các Mạnh Thường Quân cũng tất bật chuẩn bị chăm sóc Tết cho người nghèo. Nhân đây ta bàn chơi về chuyện từ thiện.

Chúng ta đi làm từ thiện để được cái gì ?

Để nhận được bài học lớn. Đó là bài học trí tuệ, bài học không tham gì, kể cả việc làm từ thiện.

Vì sao ?

Hễ có lòng tham thì sẽ còn phiền não, làm từ thiện mà còn tham làm từ thiện thì tức là sẽ còn nhận lấy phiền não.
Phiền não gồm Tham, Sân, Si.v.v... Làm từ thiện mà tâm còn thấy "Tôi có công đức" thì sẽ nhận lấy phiền não bởi khi anh cho đi cái anh muốn thì dễ, anh vui hớn hở, khi mất đi cái anh không muốn cho - làm từ thiện dễ bị mất cái mà người ta cần nhưng lại là cái mình không muốn cho - thì anh rồ lên chửi bới, chê bai chùa này, nhà thờ nọ, người nghèo này, người khuyết tật kia, rồi anh chỉ trích cá nhân này, đoàn thể nọ đồng thời tiếc rẻ công sức mình, than vãn với người khác về cái đống mồ hôi anh bỏ ra...
Làm từ thiện mà để nhận lấy phiền não như thế thì chẳng thà ở nhà ăn phở rồi ngủ cho sướng bởi hễ còn phiền não là sẽ còn làm hại đời người và cả đời mình. Bao nhiêu công sức từ thiện dù đắp lên dày cao như núi cũng chẳng khác gì đem muối bỏ biển. Cũng y như ở việc khác trong đời, giúp người ta rồi thì đừng có kể công. Người ta không đáp lại thì cũng đừng có đòi hỏi, bởi quy luật của vũ trụ là chỗ nào thiếu thì sẽ có cái bù đắp cho tròn đầy, cái nào dư ra thì sẽ được san sẻ cho chỗ thiếu. Vũ trụ không bao giờ thiếu cái cần để bù cho chỗ mất.

Vì thế người làm từ thiện sẽ như Phật, Bồ Tát hành đạo ở thế gian, làm để rồi "Bỏ". "Bỏ" tức là từ bỏ Tham, Sân, Si, để được tự tại, tâm hồn thanh thản. Khi tâm thanh thản thì cũng là lúc đầu óc sáng suốt, an lạc. Đó gọi là có trí tuệ. Khi có trí tuệ thì đồng nghĩa không còn bị lừa nữa bởi kẻ lừa đảo chỉ lừa được người Tham, Sân, Si mà thôi.

Khi không còn bị lừa thì tức là biết mình đang ở đâu. Biết mình đang ở đâu nghĩa là không còn phiền não.


Khi không còn phiền não nữa thì không còn tham làm bất cứ việc từ thiện nào đồng thời cũng không có bất cứ việc từ thiện nào mà không làm.

Đó là những gì tôi đúc kết được bằng kinh nghiệm thực tiễn, chẳng phải ngồi mở sách ra đọc rồi gõ lên đây.

*P/S: Đừng nghĩ tất cả mọi người sẽ nghe những lời tôi nói. Dăm ba người gật gù là được lắm rồi.

-dongquangus-