Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Thông báo mở lớp học Kinh Dịch mới

Dongquangus thông báo khóa học Kinh Dịch mới sẽ khai giảng vào tháng 3 -2019.

Học viên sẽ học trực tiếp do Dongquangus hướng dẫn từ căn bản cho đến trung cấp trong thời gian 6 tháng.

Sau khi học xong, học viên có thể tự lập nghiên cứu và ứng dụng Kinh Dịch vào cuộc sống gồm: lập quẻ bói Dịch dự đoán xu hướng tiến triển tương lai của những vấn đề quan trọng như: hôn nhân, công việc, sức khỏe, tiền bạc, việc của người thân.v.v...

Địa điểm: Nam Sài Gòn, TP HCM. Thầy Đông Quang trực tiếp giảng dạy.
Thời gian học : Thông báo qua email người đăng ký.

Bạn nào có nhu cầu học vui lòng đăng ký qua

Điện thoại: 083 313 9692
E-mail: dongquangus@gmail.com

Trân trọng.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét