Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

18-6 âm lịch

Mấy ngày nay thiên hạ đồn thổi về một bài viết có nội dung cảnh báo rằng ngày 18-6 al tới đây (tức 21-7 dl) là ngày Tam nương cực xấu. Theo đó hôm ấy sẽ có nhiều tai ương vì luận rằng "theo sự sắp đặt của Ngũ Vận Tinh Quân cứ 50 năm xuất hiện 1 ngày...gọi là ngày Ai Oán" và hôm ấy đúng vào ngày này đồng thời kêu gọi mọi người kiêng cữ này nọ...
Hỏi chứ dự đoán bằng Dịch lý thì chuyện này có không ?
Quẻ Tiểu Súc nói "Mật vân bất vũ, tự ngã tây giao"
Dịch "Mây đen giăng đầy trời mà không mưa, tự vui ở cõi Tây của ta"
Nghĩa là sao ? Mây đen giăng đầy trời mà không mưa tức là có vậy mà cũng chẳng phải vậy, tưởng xấu mà hóa ra chẳng xấu, nhưng nói có mây đen dày tức không mưa đây thì cũng mưa kia, nói không xấu mà cũng không hẳn là toàn yên ổn hết.
Nói tự vui ở cõi Tây tức chẳng nên chạy qua Đông rồi chạy lại Tây, suy nghĩ tới lui vậy là lung tung.
Tóm lại chả có gì phải sợ, ngày nào chả là ngày Tam nương khi mà thiên hạ ngày nào chả có tai họa ?! Không họa đây thì cũng đó, có chỗ nào gọi là yên ngoại trừ tự lòng mình yên ?
"Tâm bình, thế giới bình"