Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Người đàn ông đáng tin

Nhân có người hỏi làm sao để chắc đó là người đàn ông đáng tin ?
Quẻ Vô vọng, hào 2 nói "Bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lợi hữu du vãng".
Dịch là : Khi cày không nghĩ tới lúc gặt, khi mới khai phá thì không nghĩ đến ruộng, cứ vậy mà tiến thì mới có lợi.
Là sao ?
Người đàn ông đáng tin là người khi quen mình, nói câu yêu mình, dành tình cảm cho mình mà không đặt điều kiện phải thế nào trong tương lai (đó là người rộng lượng). Khi xây dựng tình cảm thì nhất định không đề ra những đòi hỏi cho bản thân (là người Vô vọng: tức không ảo tưởng).
Nói gần lại, người đàn ông đáng tin là người không hấp tấp, ham hố. Tình cảm chưa đầy thì khoan nói cưới xin...
Nói cao hơn nữa nghĩa là người gạt bỏ được cái Tôi của mình.

Hình minh họa : Internet

-dongquangus-