Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Ngẫm về quẻ Lữ

Đêm hôm tối trời thao thức. 22g22p, ngẫm nghĩ về quá khứ...
Bèn lấy một quẻ xem liệu có gì không ? Nếu có thì nên làm sao ? Không thì sao ?
Chủ : Lữ (hào 5 động)
Ờ...Quả nhiên là vậy. Giải pháp thật đúng đắn.
Quẻ Lữ hào 5 nói : "Xạ trĩ, nhất thỉ vong, chung dĩ dự mệnh"
Ờ...Bắn trĩ, mất một mũi tên, về sau được phúc lộc.
Bèn ngẫm... Quá hay ! Quá hay ! Chợt nhớ ...năm xưa, đức Phật kể về bổn sanh bổn sự của mình. Ở một kiếp nọ, lúc ấy đức Phật là một vị tiên nhân tu hành trong rừng. Một hôm chợt nghe văng vẳng xa xa có tiếng ai đó ngâm lên:
"Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp"
Tiên nhân nghe ra thấy hay vô cùng, đoán biết còn câu nữa mới đủ ý bèn đi tìm xem ai đã nói. Lần hồi vào sâu trong rừng, tiên nhân gặp một con quỷ la sát đang ngồi. Tiên nhân hỏi quỷ la sát ai đã nói câu ấy. Quỷ la sát trả lời "Chính là ta !" Tiên nhân ngẫm nghĩ một hồi, bèn thỉnh xin hãy truyền cho mình câu còn lại rồi sẽ đền ơn bất cứ thứ gì quỷ la sát muốn. Quỷ la sát trả lời rằng chỉ muốn ăn thịt người. Tiên nhân đồng ý, hứa rằng sau khi quỷ la sát nói xong rồi sẽ học thuộc lòng, sau đó sẽ hiến mình cho quỷ la sát ăn thịt. Quỷ la sát nhận lời,bèn ngâm bài kệ :
"Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp
Sanh diệt diệc dĩ, tịch diệt vi lạc"
Tiên nhân nghe xong, học thuộc lòng, rồi leo lên ngọn cây cao. Quỷ la sát ngạc nhiên hỏi sao lại leo lên cây ? Tiên nhân trả lời rằng: "Tôi leo lên cây cao rồi gieo mình xuống cho xương thịt mềm ra, ngài dễ ăn hơn". Nói xong, tiên nhân buông tay rơi xuống. Khi thân vừa sắp chạm đất, bỗng chư thiên từ trong hư không hiện ra lấy tay đỡ tiên nhân xuống nhẹ nhàng không hề hấn gì...Quỷ la sát khi nãy liền nguyên hình là Thiên Thích Đề Hoàn Nhân cúi đầu xin thứ lỗi vì đã thử lòng tiên nhân....
Ờ, đúng rồi... ! Để đạt mục đích của mình, ta đừng có tiếc gì cả. Ví như đi săn vậy, nếu muốn săn được thú, lẽ nào lại tiếc mũi tên? Cũng như ta, đang sống với hiện tại của mình, chẳng nên áy náy quá khứ, đừng quá bận tâm, cũng chẳng nên lo lắng.
Quẻ chẳng nói có hay không nhưng lại bảo hãy "Lữ". Đúng là hãy cứ xa thì chẳng phải bàn có hay là không. Quá khứ là cái đã qua. Dịch hay Như Lai cũng thế, chẳng sống trong quá khứ. Lại nói Lữ vốn nghĩa là xa. Hãy bỏ xa quá khứ ấy, ắt sẽ "chung dĩ dự mệnh". Đó cũng là thiên lý.

-dongquangus-