Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Mệnh "người chưa tốt"

Nói về mệnh người, thật là đa dạng, có mệnh người tốt, thiện lương, phúc hậu, có mệnh người thì tốt mà tư cách lôi thôi dở hơi, lại cũng có mệnh người chưa tốt tính, cũng mặt mũi ngay ngắn mà lòng dạ nhiều uẩn khúc...
Chúng ta cần dùng cụm từ "người chưa tốt" để nói về những người chưa tốt tính ấy bởi Dịch luận mọi thứ đều không ngừng vận động, chuyển hóa, vậy nay người chưa tốt thì sau này vẫn có thể thành người tốt. Gọi họ là người xấu thì chưa đúng.
Vì sao ai sinh ra cũng sẵn có Thiện tánh, thế mà ở trần gian lâu ngày lại thành người chưa tốt ?
Ấy cũng là vì môi trường tiếp xúc tương tác với mình mà ra. Hễ có tương tác thì phát sinh sự kiện, hễ có sự kiện thì bộ não xử lý và phản ứng lại. Môi trường tốt thì tương tác tốt, môi trường xấu thì bất cập. Cũng gọi là "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" vậy.
Còn đối với mệnh học mà nói, khi người ra đời với cấu trúc Năm Tháng Ngày Giờ sinh cấu thành cục diện có nhiều yếu tố Hình, Hại, Xung phá, đi kèm các Hung Sát thì thường bất hạnh rất dễ rơi vào hoàn cảnh bị giáo dục sai lầm, dễ bị đời vùi dập, làm gì cũng khó thành công, từ đó khi trưởng thành nhân sinh quan cũng dễ sai lầm, chỉ muốn làm những việc mau chóng thỏa mãn mà không phải kiên trì vất vả lao động...
Từ đấy cũng nói người cầu hiểu đạo lý Mệnh học phải có cái nhìn nhân từ với "người chưa tốt". Vì sao vậy ? Đọc và nghiệm lạiv các đoạn vừa viết ở trên.

Nguồn hình: Internet

-dongquangus-