Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Tiến - Thoái

Phàm là ở đời, "Tránh voi chẳng xấu mặt nào", sức yếu thì nên lùi tránh, binh pháp cũng nói "Tẩu vi thượng sách", với mệnh người cũng vậy, có lúc cũng cần phải lùi tránh, ẩn đi, ... Đó không phải là hèn nhát, nhu nhược, trốn chạy thử thách mà đơn giản là cái Trí biết tiến thoái. Lúc cần tiến mà có sức thì mới tiến, lúc yếu sức cần lui thì lui, không phải cứ chỉ có tiến dù đúng là cần phải luôn cầu tiến, rồi chờ đến lúc thời vận tốt đến, sức dưỡng đã đủ mạnh liền "Mã đáo thành công".
Nhằm những năm mệnh vào vận suy yếu, dụng hỷ thảy đều mất thời thế, người nào gặp vậy phải biết giống như cơ thể đang bệnh, phải nghỉ ngơi, dùng thuốc, chẳng thể cứ lao tâm lao lực, tự cậy mình khỏe mà tiến, nếu không kỵ thần chuyên quyền công phá thân, nhẹ thì buồn bực thị phi, bệnh vặt, nặng thì bị tiểu nhân lăng nhục, phá hại công danh thất tán, tù tội hoặc lâm bệnh khó giữ tính mạng...
Thế cho nên người mà thấy mình ở hoàn cảnh buộc phải lui về, lùi tránh thì nên biết dẫu ở chỗ ẩn mà có cực nhọc cũng đã là đã tránh được những hiểm họa nặng nề hơn.
Còn hỏi làm sao biết mình đang ở vận suy yếu cần lùi tránh ? Tự mình nghiệm ra "thời gian gần đây" mình thế nào, hoặc học mệnh lý hoặc tìm hỏi các thầy.


-dongquangus-