Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Nói về mệnh vợ chồng có "Tướng phu thê"

Vậy mặt mũi vợ chồng giống nhau, tức có "tướng phu thê" là họa hay phúc ? Là hên hay xui ?
Câu trả lời là Tùy bản chất họ !
Phàm là nhân tướng chồng phúc hậu, vợ cũng thế. Nhân tướng vợ ác, không thể nói chồng lương thiện. Đó là điều bình thường, không có gì lạ cả ! Họ có niềm vui chung, tướng ác giống nhau có cùng hứng thú tội ác, tướng thiện giống nhau có chung niềm vui lương thiện. Nói ở môn Tứ trụ, là mệnh có chung dụng thần hoặc chung kỵ thần. Hình mang tính minh họa
Hình mang tính minh họa.
Chung dụng thần tức dụng thần giống nhau, khác với những cặp dụng thần tương sinh theo chiều chồng sinh vợ hoặc ngược lại. Chung dụng thần thường suy nghĩ giống nhau, nhu cầu giống nhau, hơi khó phân biệt vì dụng thần tương sinh cũng khá giống. Thí dụ dụng là hành Kim Thương Quan, thường giống nhau chỗ là thích tiền, thích kinh doanh hoặc ưa súng đạn. Chung dụng Mộc thường ưa sách vở, thích cỏ cây... Phúc cũng từ đó mà sanh. Chung kỵ thần tức kỵ thần giống nhau, khác với những cặp kỵ thần khác nhau. Vợ chồng có kỵ thần khác nhau không hiếm. Chung kỵ thần là có chung kẻ khắc mình. Thí dụ kỵ thần là Kim Tỷ Kiếp thường bị chung một cảnh xung khắc anh chị em. Chung kỵ Thủy thường sợ tầu xe,... Họa cũng từ đó mà cùng chịu.

Một số trường hợp giống kỵ thần mà dụng thần thì tương sanh mà mặt mũi cũng giống nhau. Một số cặp đặc biệt giống cả dụng lẫn kỵ thần. Lúc bấy giờ nhìn họ giống như anh em ruột...
Vậy mệnh vợ chồng tương đồng sẽ thế nào ?
Có bài thơ Tàu của tác giả Thái Hòa. (Truyện "Thần Điêu đại hiệp" hay nhắc.)
問世間、情是何物, 直教生死相許? 天南地北雙飛客, 老翅幾回寒暑。 歡樂趣、 離別苦, 就中更有痴兒女。
"Vấn thế gian tình thị hà vật, Trực giao sinh tử tương hứa? Thiên nam địa bắc song phi khách, Lão sí kỷ hồi hàn thử. Hoan lạc thú, Ly biệt khổ, Tựu trung cánh hữu si nhi nữ." Dịch: Hỏi thế gian Tình là gì mà khiến lứa đôi thề hẹn sống chết ? Dù là trời Nam hay đất Bắc đi đâu cũng không rời. Tới già đã cùng trải qua bao ấm lạnh, Niềm vui hoan lạc Nỗi khổ lúc chia ly Chung quy là ở cái tình trai gái yêu nhau...
-dongquangus-