Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Đoán mệnh chi bằng cải mệnh ???

"Số mệnh 7 phần do mình" ? Ai tính ra vậy ? Nếu tính ra được nhất định đã phải học qua các môn đoán mệnh !
Nói "Đoán mệnh chi bằng cải mệnh" thì phải hiểu làm sao ?
Muốn cải mệnh mà không đoán được mệnh thì cải thế nào được ? Chẳng thể cứ bịt mắt rồi nhắm thẳng mà đi rồi cầu cho tới nơi !
Đoán mệnh mà không cải mệnh thì đừng đoán nhưng muốn cải mệnh thì phải đoán mệnh trước đã !
Ít nhất cũng phải biết mình ưu gì, khuyết gì mới cải được chứ !

Nguồn hình: Internet (Edit : dongquangus)

-Đông Quang-
Viết ngày 24 tháng 7 năm 2019
*P/s: Hình trong bài tình cờ lượm trên Google.