Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thái Tuế 2020

Tới giờ nhờ đọc báo mới biết ngày mai sẽ bước sang năm mới 2020 Dương lịch !
2019 sắp hết rồi, có người thì tiếc sao năm nay mau hết, lại có người mong cho mau qua hết năm nay và lại có người xem thời gian là vô nghĩa...
Với mệnh học, một năm nào đó mà chúng ta sống tới sẽ được gọi là Lưu niên/Thái tuế, quyền hành vô song, không ai chống lại nổi vì đó chính là Thời gian. Thái tuế sinh cho mệnh ai, người đó hưởng Phước, khắc xung ai người đó sẽ kém may mắn. Thí dụ năm 2019 âm lịch là Hợi làm Thái tuế, Hợi xung Tỵ hại Thân khắc Tỵ Ngọ hoặc tuổi ai khắc Hợi cũng bị họa, thí dụ các tuổi Thìn, Tuất chẳng hạn, nên ai nằm trong nhóm tuổi đó sẽ gặp hạn không tốt trừ tứ trụ người đó có chế hoá hóa giải và bản thân có sự tích tập công đức.
Người nào hiểu thấu quy luật ấy sẽ thấy thời gian không thành vấn đề, người thường gặp xui thì lại mong năm xấu chóng qua, người hên lại tiếc năm hên mau hết...

-Đông Quang-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét