Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

"HÒN ĐÁ BIẾT CHẠY"

-Đông Quang- 

Thật thú vị. Hễ thiên nhiên có hiện tượng gì khác thường là người ta lại đồn đoán. Với người phương Đông thì bàn về cái điềm gì đó, đại khái là điềm Trời muốn báo cho nhân gian sắp có nạn tai hoặc điềm lành. Các sách sử xưa bao giờ cũng ghi chép rõ các hiện tượng thiên nhiên dị thường vào những năm triều đại đó có những sự kiện bất thường.

Vậy hỏi chứ mấy "cái nón" này báo điềm gì ?
Bỏ qua cái lý giải về mây tầng thấp của các chuyên gia Tây học, đó là kiểu lý giải thông thường, còn với văn hóa phương Đông thì hiện tượng vậy không phải vậy dù đúng là vậy nhưng không chỉ có vậy mà còn là điềm báo cho một sự kiện quan trọng mà nội dung có khi không ăn nhập gì hiện tượng thiên nhiên.
Về hiện tượng này, Dịch Kinh, quẻ Cấn có câu:
艮其輔, 言有序, 悔亡.
Cấn kỳ phụ, ngôn hữu tự, hối vong.
Dịch: Ngưng cái miệng lại, ăn nói có thứ tự thì không sao.
Giảng: Hào này lên tới mép, đắc trung, biết thận trọng lời nói, lúc nào không đáng nói thì không nói, nên không có gì hối hận.
Vậy nghĩa ae nào đoán nào là điềm sắp có "đại hồng thủy" rồi bla bla các tin giật gân thì nên ngưng miệng lại chăng ?
Còn mình thì nói có điều nói sao cho không hiểu gì hết ! Đó là điềm báo "HÒN ĐÁ BIẾT CHẠY" !