Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

Lịch tiết khí năm 2023

-Đông Quang-


Lịch tiết khí còn gọi là Nông lịch, là phương tiện quan trọng của môn Tứ trụ, dùng để tra chính xác mệnh người sinh vào mùa nào sẽ xác định người đó thọ bẩm khí của mùa nấy.

Nguồn: Tham khảo tài liệu từ trang tuvi.nuocgansoi.com