Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Cảnh giới ấy...

Vì cảnh giới ấy chẳng có gì, tất cả bằng phẳng mênh mông nên người mới thấy hết tất cả. Giả như người nào chưa đạt đến cảnh giới chẳng có gì ấy mà có thể gạt bớt được càng nhiều càng tốt những chướng ngại do ảo tưởng của chính mình tạo ra thì cũng thấy được ít nhiều.


Việc xem mệnh cũng vậy, khi nhìn vào lá số, "thầy" cũng sẽ nhập tâm, trong tâm không sanh gì cả, không có yêu-ghét, không tiền ít-tiền nhiều, không có duyên-vô duyên...Không gì cả, chỉ một cõi mênh mông không chướng ngại. Vì thế mà thấy chỗ này trong lá số có vấn đề này, chỗ kia có việc kia, ngày xưa có chuyện này, ngày mai có chuyện nọ...

                                                                                                                 -dongquangus-