Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Xem mệnh chỉ dựa trên năm sinh thôi có đúng không ?

Việc xem mệnh chẳng nói chung chung được, phải nói là thế gian bao nhiêu người thì cũng bấy nhiêu mệnh. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ mà cuộc đời chỉ giống nhau ở đại thể, chẳng giống chi tiết, giàu nghèo giống nhau nhưng mức độ lại khác, thọ yểu giống nhau nhưng độ tuổi lại chẳng y nhau.

Vì sao ?

Đó là vì phong thủy khác nhau, xuất thân mỗi mệnh khác nhau. Vì ở vùng phong thủy khác nhau nên tập tính sinh hoạt cũng khác. Giả như cùng một mệnh mà cùng ở chung vùng phong thủy thì sẽ giống nhau nhưng chỉ trong giai đoạn nào đó mà thôi. Đến khi có vợ/chồng con thì lại khác nhau. Ở gần nhau mà xuất thân có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em khác nhau thì cũng khác nhau.Bởi thế mà chỉ lấy cái năm làm cớ để luận mệnh thôi thì chẳng ứng lắm, có chăng chừng 20%-30%. Như lấy Giáp Ngọ năm 2014 làm gốc rồi so với năm sinh thì chẳng nói hết họa phúc đời người trong năm được, chỉ có thể nói được đại khái điểm nào đó mà thôi.


Giải pháp tốt để xem mệnh là nên xem Tứ Trụ, tức là xem xét mối quan hệ của bốn cột: Năm, Tháng, Ngày, Giờ sinh. -dongquangus-