Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Luận về Tử Bình

Đối với môn Tử Bình, dụng thần rất quan trọng trong việc dự đoán về nhân duyên.

Ta có thể hình dung trong mệnh người thì dụng thần là bản thể, còn những gì ta thấy người có dụng thần ấy thể hiện qua hành vi, thái độ, lối sống, thành bại.v.v... thì gọi là hiện tượng. Bản thể và hiện tượng vốn không rời nhau. Từ bản thể mà sanh ra hiện tượng. Bản thể là bất biến, hiện tượng thì thiên biến vạn hóa.

Vì thế, khi một người sanh ra đã có trong mệnh mình bản thể bất biến đó là dụng thần và trong cuộc sống, cái bản thể đó sẽ sanh ra các hiện tượng sống, sinh hoạt, thời vận, giàu nghèo, duyên nợ vợ chồng .v.v... Tất nhiên, việc xem dụng thần rồi luận ra hiện tượng là việc phức tạp, không hề dễ dàng, đòi hỏi người xem phải đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng. Dưới đây là thí dụ về ngũ hành tương sinh của mệnh. Nếu khám phá được điều này thì sự kết hợp với nhau giữa hai mệnh là rất tốt. Từ hợp tác làm ăn, cho đến hôn nhân đều tốt.

Thí dụ mệnh bạn A nào đó có dụng thần là Mộc.

Vậy thì Mộc có tính chất như thế nào ?
Mộc tính vốn nhân từ, hiền hậu, lại ưa tôn giáo, từ thiện, lý số, thường có duyên với sách vở, trí thức...
Vậy nguồn nào để nuôi dưỡng Mộc ?
 
Đó là Thủy. Thủy là nước, có thể sinh cho Mộc.
Vì thế người có dụng thần Mộc nếu có duyên với người dụng thần Thủy thì sẽ rất tốt. Nếu bề ngoài không có hiện tượng người dụng thần Thủy giúp đỡ gì cho mình thì chắc chắc bên trong có sự giúp đỡ nào đó.
Vì sao biết có sự giúp đỡ "bên trong" ?
Đó là vì có Âm thì có Dương, có hiện tượng hữu hình thì cũng có hiện tượng vô hình. Hiện tượng hữu hình thì mắt có thể thấy, hiện tượng vô hình thì mắt chẳng thể thấy vậy...


-dongquangus-