Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Bàn về nhân tướng T.C.Bình

Nay nhân chút nghỉ ngơi, tôi tình cờ đọc được bài viết trên mạng bàn về "XEM TƯỚNG HỌ TẬP"
Trong đó nói "Họ Tập trán hẹp mà vuông, biểu thị con người cạn trí mà tàn bạo, lại không có chữ "Vương" nên do thủ đoạn mà làm nên, không phải do quý tướng..." của tác giả P.L.Vũ.
Vậy có đúng chăng ? Để tôi chia sẻ cùng mọi người đôi chút về việc này.
Trong Nhân tướng học, điều tiên quyết khi quan sát là đừng bao giờ đánh giá thấp người ta cũng như đừng bao giờ sùng bái những tướng "Rồng, Phượng". Đành rằng một số người chẳng ưa chi giới chính trị Tàu nhưng người học nhân tướng không nên nằm trong số này. Nếu không Tâm sẽ không tĩnh, trong lòng lợn cợn sân, si thì suy nghĩ không thông dẫn tới đánh giá sai lầm.
Nếu nói họ Tập "trán hẹp mà vuông, biểu thị con người cạn trí mà tàn bạo" là hông đúng. Tướng trán như thế tức có Thượng đình khá ngắn so với Trung đình và Hạ đình, phản ánh thời trẻ người này phải chịu vất vả hoặc ẩn thân, công danh không phát mạnh xứng với tầm vóc. Mãi đến trung niên mới đi vào thời kỳ chói sáng. Riêng Hạ đình có phần chưa đẹp lắm nhưng không nhằm nhò gì. Còn tướng cung Điền Trạch dày đẹp như thế chứng tỏ là người có lòng từ thiện, tinh thần vững chãi, không hấp tấp, chưa chắc là hạng "cạn trí mà tàn bạo".
Còn nói trán "không có chữ "Vương" nên do thủ đoạn mà làm nên, không phải do quý tướng" cũng không chính xác. Tướng quý không phải cứ chỉ có chữ Vương trên trán là quý hay nói không có chữ Vương thì không quý mà phải nói còn những điểm khác thể hiện tướng quý nữa.
Nói nhiêu đó thôi vì coi hình chụp đã biết được gì ? Khí sắc, Thanh sắc mới là chỗ rất cần biết, nên không gặp trực tiếp được họ Tập thì cũng đừng nói nhiều.

-dongquangus-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét