Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Vị Tế sang Càn

Hôm qua, sau khi làm xong một việc, ta thầm nghĩ mình làm vậy có đúng không ?
Chuyện mình làm mình biết, cớ sao lại hỏi "ai" ? Thì vậy, cũng là tự hỏi mình đấy thôi.
Nhẩm tính được quẻ Hỏa Thủy Vị Tế, hào 6 động.
"Thượng cửu: Hữu phu vu ẩm tửu, vô cữu. Nhu kỳ thủ, hữu phu, thất thị."
Nghĩa là : Làm vậy được rồi, vui vẻ thong thả ăn nhậu đi, không sao cả. Còn mà cứ đòi lời lãi hơn nữa thì dẫu có lợi cũng chỉ hại nhiều hơn thôi.
Hay thay ! Hay thay ! Thật chí lý, chạy theo bắt con tôm mà làm mất cái chài, chẳng thà lấy chài bắt tép còn hay hơn nhiều vậy.
Đến thời Vị Tế nghĩa là đến thời "đã có" nhưng cũng là thời "sẽ có". Có cái này rồi sẽ có cái khác nữa, nếu cứ ham mỗi cái này thì sao có cái tiếp theo ? Quá ham sẽ chẳng từ Vị Tế sang Càn được. Từ Vị Tế mà không sang Càn được chẳng khác gì vũ trụ ngừng vận động.
-dongquangus-