Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Thời và Điểm


"Nhân duyên" chính là Thời và Điểm.
Thời và Điểm gặp nhau gọi là "Hữu duyên", còn không gặp nhau gọi là "Vô duyên".
Có duyên thì vui như cá, nước. Vô duyên gặp nhau thêm đắng cay.

Được cả Thời và Điểm như Trời Đất gặp nhau, long phụng thành đôi, cảnh tượng thái hòa, trăm hoa đua nở, ...
Được Thời không gặp Điểm, tài có thừa mà chẳng dùng được; tình cảm chan chứa mà không gặp được ý trung nhân... Có Điểm mà chẳng gặp Thời cũng khó thể hiện được tài năng; mọi thứ đầy đủ, chỉ thiếu người trong mộng...
Đời chẳng qua chỉ thế, Được hay Mất cũng do Thời và Điểm mà thôi.
Vậy làm sao để biết mình "Hữu duyên" hay "Vô duyên" ? Thời và Điểm nào cần nắm bắt ?
Nếu nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời, thì tìm đến chỗ xem mệnh vậy.
-dongquangus-