Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Thời và Điểm


"Nhân duyên" chính là Thời và Điểm.
Thời và Điểm gặp nhau gọi là "Hữu duyên", còn không gặp nhau gọi là "Vô duyên".
Có duyên thì vui như cá, nước. Vô duyên gặp nhau thêm đắng cay.

Được cả Thời và Điểm như Trời Đất gặp nhau, long phụng thành đôi, cảnh tượng thái hòa, trăm hoa đua nở, ...
Được Thời không gặp Điểm, tài có thừa mà chẳng dùng được; tình cảm chan chứa mà không gặp được ý trung nhân... Có Điểm mà chẳng gặp Thời cũng khó thể hiện được tài năng; mọi thứ đầy đủ, chỉ thiếu người trong mộng...
Đời chẳng qua chỉ thế, Được hay Mất cũng do Thời và Điểm mà thôi.
Vậy làm sao để biết mình "Hữu duyên" hay "Vô duyên" ? Thời và Điểm nào cần nắm bắt ?
Nếu nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời, thì tìm đến chỗ xem mệnh vậy.
-dongquangus-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét