Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

64 quẻ Bốc Phệ - bản Hoa Ngữ

64 quẻ Bốc Phệ - bản Hoa Ngữ dành cho dân nghiên cứu tham khảo.


8 QUẺ CUNG CÀN
Khô cho ngày - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủNgày gió Sinica - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Tianshan thoát - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủThế Giới Không - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Khái niệm về gió - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủNúi vỏ - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ - Tierra JinCó lửa lớn - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

8 QUẺ CUNG ĐOÀI
Là Ze - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủZe nước mưa - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Ze khai thác - các quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủDazeshan mặn - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ - SOOSAN Jianquẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ - Qian shan

Sấm núi là quá nhỏ - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủFraser Daughter - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

8 QUẺ CUNG LY
Từ ngọn lửa - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủVolcano Lữ đoàn - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

gió lửa chân máy - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủDầu hỏa là không kinh tế - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Mông Cổ cảnh quan - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủFeng Shui Huân - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Thiên Thủy sơ thẩm - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủSkyfire đồng nghiệp - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

8 QUẺ CUNG CHẤN
Sốc như tôi - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủquẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ - Lei Yu

Ray thủy phân - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủLei Fengheng - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Gió rose - quẻ Yao Najia đầy đủ bản đồlỗ thông hơi nước - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Ze gió quá - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủZere với - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

8 QUẺ CUNG TỐN
Tấn như gió - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủXiao Xu ngày gió - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Wind & Fire gia đình - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủGió và sấm lợi ích - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Lừa không nhảy - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủLửa Ray Shike - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Shan Lei Yi - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủNúi điên loạn - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

8 QUẺ CUNG KHẢM
Hom là nước - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủquẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ - Mizusawa hoan

Tuen tôi - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủNước và lửa cả hai nền kinh tế - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ
Ze da cháy - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủFeng sét - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ
Mingyi lửa - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủLực lượng hải quân - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

8 QUẺ CUNG CẤN
Gen núi - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủBen bắn - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Núi lớn động vật - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủShanze thiệt hại - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Lửa Ze stare - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủChak giày - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ - Zhongfu gió ZePhong Thủy dần - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

8 QUẺ CUNG KHÔN
Kun cho - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủMỏ phức tạp - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Để Ze Pro - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủTo-day Thái Lan - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ

Lei Zhuang lớn - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủquẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ - Tắc Thiên Jue

Ngày trong nước - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủNước hơn - quẻ Yao Najia bản đồ đầy đủ


-dongquangus-
-Nguồn : 64gua.com-