Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Danh- Nghĩa

Cái nền tảng tư tưởng - tức là "xương sống" - rất quan trọng.
Nếu chọn "xương sống" thẳng đứng thì nó ra vầy... Nếu chọn cái "xương sống" nằm ngang thì nó ra vầy... Theo đó các thứ từ hình dáng, ruột, gan, tim, óc, lông, da cho đến danh nghĩa rồi đến thân phận cũng đều ra tương ứng ... Dù có mặc áo quần kiểu gì cũng có sự khác biệt.
"Xương sống" thẳng đứng thì tuy có lúc nằm ngang nhưng rồi cũng đứng. "Xương sống" nằm ngang dù gọi là đứng vẫn cứ là ngang, dẫu có cố đứng như "xương sống" thẳng đứng thì cũng chỉ như làm xiếc ít lâu mà thôi...
*P/s: Có "xương sống" kiểu nào thì sẽ ra cái Danh đó. Hễ có Danh đó thì có Nghĩa đó.

No automatic alt text available. Image may contain: text

-dongquangus-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét