Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Thời của Lữ

Đời vốn có nhiều Thời, có thời người ta làm được việc này, lại có thời không làm được mà phải làm việc kia. Có Thời phù hợp việc kia mà cũng có thời chỉ phù hợp cho việc nọ.
Thế nhưng không phải ai cũng nhận thức được điều ấy, thậm chí biết là việc không phù hợp mà vẫn làm.
Ấy nên Thành-Bại đều do lòng người cả thôi.
Quẻ Lữ nói, khi đến thời Lữ, mọi thứ đều lang thang, tạm gá, không chỗ nào cố định, cứ phải rày đây mai đó. Ngay cả tiền bạc cũng đồng ra đồng vào, chồng vợ nay ở mai đi, mẹ cha sớm tối vô thường không hẹn trước. Nhưng không chỉ có thế, Lữ còn nghĩa là làm việc mà không có gốc sâu rễ bền, không có căn cơ vững chắc từ đầu, làm cái việc mà không dẫn người ta tới chỗ tỉnh táo. Nếu cứ làm thì sẽ như hào 1 quẻ Lữ nói:
"旅瑣瑣, 斯其所取災.
Lữ toả toả, tư kì sở thủ tai."
Dịch: Đã thiếu gốc mà tầm vóc không tương xứng thì tức là tự chuốc lấy hoạ vào thân.Chẳng thà gốc nhỏ thì thân nhỏ, rễ nông thì thân mềm, như thế là Âm Dương hợp nhau, sẽ được an toàn.
-dongquangus-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét