Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Thời của Lữ

Đời vốn có nhiều Thời, có thời người ta làm được việc này, lại có thời không làm được mà phải làm việc kia. Có Thời phù hợp việc kia mà cũng có thời chỉ phù hợp cho việc nọ.
Thế nhưng không phải ai cũng nhận thức được điều ấy, thậm chí biết là việc không phù hợp mà vẫn làm.
Ấy nên Thành-Bại đều do lòng người cả thôi.
Quẻ Lữ nói, khi đến thời Lữ, mọi thứ đều lang thang, tạm gá, không chỗ nào cố định, cứ phải rày đây mai đó. Ngay cả tiền bạc cũng đồng ra đồng vào, chồng vợ nay ở mai đi, mẹ cha sớm tối vô thường không hẹn trước. Nhưng không chỉ có thế, Lữ còn nghĩa là làm việc mà không có gốc sâu rễ bền, không có căn cơ vững chắc từ đầu, làm cái việc mà không dẫn người ta tới chỗ tỉnh táo. Nếu cứ làm thì sẽ như hào 1 quẻ Lữ nói:
"旅瑣瑣, 斯其所取災.
Lữ toả toả, tư kì sở thủ tai."
Dịch: Đã thiếu gốc mà tầm vóc không tương xứng thì tức là tự chuốc lấy hoạ vào thân.Chẳng thà gốc nhỏ thì thân nhỏ, rễ nông thì thân mềm, như thế là Âm Dương hợp nhau, sẽ được an toàn.
-dongquangus-