Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Chọn một trong hai

Nhân lúc nào đó chúng ta gặp phải một vấn đề quan trọng là có hai lựa chọn mà lựa chọn nào cũng cần nhưng lại không thể chọn cả hai, chỉ chọn một mà thôi. Vậy phải làm sao ?
Ta nói ở hoàn cảnh như vậy, nếu dễ lựa chọn thì chẳng cần phải bàn, nếu không biết phải làm sao, thì hãy dùng Dịch.
Nói tiếp, nếu có hai vấn đề, chỉ được chọn một thôi thì nghĩa một là đủ, hai là thừa. Nếu cố chọn cả hai thì bị dư thừa. Nếu dư thừa thì sẽ là gánh nặng. Gánh mà nặng thì đau đầu, thân tâm mâu thuẫn, lòng dạ không yên,... đời sống con người vốn ngắn ngủi, không nên để mình lâm vào cảnh vậy.
Vậy hai vấn đề ấy thì nên chọn cái nào ?
Dịch nói phàm là cái gì mà mình có nhưng mình không "nuôi" nó từ đầu thì nó cũng sẽ không động, tức không hoạt động, không "sống" đến cuối. Vậy cái nào "không hoạt động" ta hãy bỏ nó đi ! Cái đã không hoạt động mà cứ mang theo trên vai cùng với cái "đang hoạt động" thì làm cho gánh nặng oằn cong như hào 3 quẻ Đại Quá nói : "Đống nạo, hung" mà thôi... "Đống nạo" nghĩa là cái cột (nhà/chân giường) oằn cong xuống (vì quá tải).

Thời đứng giữa hai lựa chọn, hãy bỏ cái "không hoạt động", lấy cái "hoạt động".

Quẻ Đại Quá trong chọn lựa
Nguồn hình: Internet

-dongquangus-