Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Tướng miệng cười

Nay nói về tướng người thông qua nụ cười. Trước khi nói về tướng cười, phải bàn tướng miệng trước.
Miệng còn gọi là "Thủy tinh", nó đối xứng với Trán là "Hỏa tinh". Trán là vùng Dương, Miệng là vùng Âm. Nếu Dương khí là chỗ cần phải rộng rãi, sáng sủa, khí thế hiên ngang thì Âm phải là chỗ tươi nhuận, hòa nhã. Kinh Dịch luận rằng "Âm Dương là phải hòa hợp. Lệch Âm lệch Dương thì thành bệnh", trong Nhân tướng cũng thế, luận Trán là chỗ Dương thì phải phối hợp hài hòa với Miệng là chỗ Âm. Âm Dương hài hòa lòng người mới đoan chính. Trong Hán-Việt chữ "Đoan" nghĩa là ngay thẳng, chữ "Chính" là không theo đường tà. Xưa nay người có đức và thành đạt không ai không đoan chính.
Vậy nếu người có tướng trán cao rộng mà miệng lại nhỏ, khi cười cũng không rộng hơn bao nhiêu hoặc tướng miệng chưa cười đã rộng, khi cười thì rộng hơn mà trán lại thấp hẹp thảy đều không phải là Âm Dương hài hòa. Tất nhiên không tốt. Nếu miệng nhỏ cân đối với khuôn mặt mà trán không cao rộng, hoặc trán cao rộng mà miệng cũng rộng đồng thời phải cân đối với mũi và lưỡng quyền thì đó tướng Âm Dương hài hòa...
Tất nhiên đánh giá con người phải có cái nhìn tổng thể. Phần nói trên chỉ là một "mảnh ghép" mà thôi...
Midu- Nguồn hình: Internet

(còn tiếp)
-dongquangus-