Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Giản Dịch


No photo description available.

Vì là thời Trong & Ngoài nên nhiều chuyện nào giờ ở trong nay lại ra ngoài, còn ngoài thì lại phải cất vào trong. Thế sao lúc trước lại không như thế mà giờ đây lại diễn ra ? Đó là do Thời. Thời nào đến thì đến, Thời nào qua thì qua. Đó cũng là lẽ thường tình nhân thế...
Có sửa được không ?
Muốn sửa phải truy lại gốc của Thời ấy, tìm xem Thời khởi đầu thế nào, tác động ra sao, lực mạnh thế nào, chuyện gì đã xảy ra... Nếu truy không nổi tức cũng là do Thời đan xen dày đặc và lâu xa. Không truy được gốc, không biết Thời đến từ đâu sẽ không giải quyết tận gốc vấn đề.
Vậy rốt cuộc có truy được gốc không ?
Kinh Dịch nói có 3 Dịch: Biến Dịch, Bất Dịch và Giản Dịch.
Giản Dịch là bất cứ việc gì dù có bí ẩn, khó hiểu tới đâu mà mình truy tới cùng thì cũng sẽ sáng tỏ.

-dongquangus-