Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Trong & Ngoài cũng tức là có Âm & Dương

Vì là năm của Trong & Ngoài nên Ngoài đến Trong để bàn về Trong và Ngoài và ngược lại. Chưa hết, vì có Trong & Ngoài nên cũng tức là có Âm & Dương. Hễ có Âm và Dương là có Giữ & Bỏ.
Thời Giữ & Bỏ, người ta sẽ quyết định Giữ gì, Bỏ gì, Giữ ai, Bỏ ai, rồi từ đó “hạt giống” Giữ hoặc Bỏ sẽ được dưỡng nuôi và kết thành Quả về sau này. Ngoài thì tầm quốc gia, khu vực và quốc tế, Trong thì là chuyện gia đình, vợ chồng, rồi đây còn gì nữa ? Hạ hồi phân giải...nhưng dù thế nào đây cũng là thời cho người nhận diện chữ Thời cũng chọn lựa cho mình một quan niệm sống là sống Trong hay Ngoài. Nếu chọn Ngoài sẽ khó hiểu được Trong, chọn Trong thì lại có thể hiểu Ngoài.
Tại sao lại thế ? 

Quy luật là thế. Trong là Âm có thể quan sát được Ngoài là Dương. Ngược lại Dương khó thấy Âm hơn.
Nguồn hình minh họa: Google Search
-dongquangus-


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét