Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

"Tịnh khẩu nghiệp !"

-Đông Quang-

Thượng Đế thật nhân từ, biết chúng sanh Khẩu Nghiệp nên cho đeo Khẩu trang, ra đường bớt nói sàm, không mất lịch sự ho vô mặt người khác “cho đáng đời tên ở sạch”!
Năm nay các vị vua sẽ chi bộn tiền của dân ra để bảo vệ dân. Thật vi diệu !
Nhân dân không sợ chết, nhân dân không sợ bệnh, chỉ sợ không có cơm ăn là đói, đói thì mệt, mệt thì bệnh, bệnh thì nghèo, nghèo thì đói, đói thì nghèo, nghèo thì đói...
Vậy phải làm sao ?
Tịnh khẩu nghiệp !

Hãy nhớ tịnh khẩu nghiệp, dịch cúm sẽ mau hết !
Nhân dân không sợ chết, nhân dân không sợ bệnh, chỉ sợ không có cơm ăn. Đừng phá chén cơm nhân dân!

Image may contain: night