Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

"Tịnh khẩu nghiệp !"

-Đông Quang-

Thượng Đế thật nhân từ, biết chúng sanh Khẩu Nghiệp nên cho đeo Khẩu trang, ra đường bớt nói sàm, không mất lịch sự ho vô mặt người khác “cho đáng đời tên ở sạch”!
Năm nay các vị vua sẽ chi bộn tiền của dân ra để bảo vệ dân. Thật vi diệu !
Nhân dân không sợ chết, nhân dân không sợ bệnh, chỉ sợ không có cơm ăn là đói, đói thì mệt, mệt thì bệnh, bệnh thì nghèo, nghèo thì đói, đói thì nghèo, nghèo thì đói...
Vậy phải làm sao ?
Tịnh khẩu nghiệp !

Hãy nhớ tịnh khẩu nghiệp, dịch cúm sẽ mau hết !
Nhân dân không sợ chết, nhân dân không sợ bệnh, chỉ sợ không có cơm ăn. Đừng phá chén cơm nhân dân!

Image may contain: night

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét