Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

Giản Dịch

-Đông Quang-
Dịch Kinh cho biết Vũ trụ có 3 thời :
- Biến Dịch
- Bất Dịch
- Giản Dịch
Biến Dịch là thời vạn vật tùy biến, tất cả đều biến chuyển không bao giờ dừng nghỉ, không ai, con gì hay vật gì mà không thay đổi theo thời gian. Người sinh ra, lớn lên, già đi rồi chết và tiêu biến thành các "vật chất thô" để rồi trở lại vòng lặp mới. Với động vật và các vật khác cũng tương tự.
Cái sự Biến Dịch ấy sẽ không bao giờ thay đổi bởi đó là quy luật Bất Dịch. Sự bất di bất dịch cho một quy luật thường di thường dịch là nền tảng cho sự tồn tại của vũ trụ.
Trong quá trình Biến Dịch một cách Bất Dịch đó, có một thời gọi là Giản Dịch.
Giản Dịch là thời dù việc gì có khó tới đâu, điều gì khó hiểu cỡ nào nếu mà con người đào sâu tìm hiểu nghiên cứu tận sâu thẳm cùng tận nó thì cũng sẽ tìm ra đáp án, tìm ra giải pháp.
Như với bệnh ấy chẳng hạn, nếu chúng ta tìm hiểu tận cùng về nó thì cũng sẽ tìm ra cách trị nó. Sớm muộn cũng vượt qua dịch bệnh. Vấn đề chỉ còn là thời gian.
Vậy trong lúc chờ thì làm gì ?
Tịnh Khẩu Nghiệp. Đừng có khinh chê cười cợt người ta. Một khuyết điểm không có nghĩa là tổng thể sai lầm. Giả có tổng thể sai lầm nhưng sẽ không bao giờ có chuyện sai lầm vĩnh viễn bởi sự thay đổi là bất di bất dịch. Năm nay là năm VN có nhiều việc phải im lặng gật đầu...
Âm Dương xoay vần - Nguồn hình: Internet