Mùa dịch thầy vẫn làm việc online. Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem quẻ bói Dịch để hỏi kế sách hoặc đăng ký xem Tứ trụ... hãy gọi/sms số 083 313 9692 hoặc e-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn giải pháp tháo gỡ!

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

"Tịnh khẩu nghiệp" là vậy đó !

-Đông Quang-
Vậy đó ! Lời dặn "Tịnh khẩu nghiệp" là vậy đó ! Nay thì tất cả đều phải đeo khẩu trang, kể cả "thần thánh" và "những người tử tế" ! Rồi BN17, BN34, BNxx, xxx ...những người bạn chửi họ cũng bình phục, trở lại đời thường, có thể những lời bạn chửi họ không nghe thấy và lời chửi của bạn có khi đàm tiếu, giải trí cho vui, thể hiện bản thân mình là kẻ "cương trực" trên thế giới ảo nhưng rồi sao nữa ? Quả báo rất vi tế, hiện ra từ tế bào cơ thể bạn và gần như ngay lập tức khẩu nghiệp phát sinh mà không từ đâu khác nên dù không ai biết, bạn giấu mặt thì Quả báo vẫn đến như thường. Sách xưa hay nói "Chớ tưởng nói một mình trong phòng kín mà không ai nghe". Hôm qua Bạch Mai, nay tới Việt Pháp, rồi còn gì nữa ? Sau BN237 sẽ còn ai ? Nếu chọn con đường chửi, bạn sẽ chửi mãi đến già, chết vẫn không hết nhưng quả báo sẽ theo bạn trong những kiếp sống tủi nhục về sau.
Vậy sắp tới thế nào ?
Có thể "Nó" đã và đang ở trong bạn rồi đó! Hãy tiếp tục giữ gìn khẩu nghiệp, vì kẻ tiếp theo nằm trên thớt có thể chính là bạn ! Thần thánh không cứu đâu ! Họ đi vắng là để bạn tập cách tự cứu mình !
Cách đầu tiên để tự cứu mình là Tịnh Khẩu Nghiệp !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét