Khi bạn gặp việc khẩn cấp cần xem mệnh hoặc quẻ để tiên liệu sự việc hãy gọi/sms số 0833 139 692 hoặc 036 313 9192 ; E-mail: dongquangus@gmail.com để được tư vấn

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

Lời nào ...

-Đông Quang-

Lão Tử viết: Lời nào mà còn nói được tức chưa phải là Nói bởi có cái nói tức còn lời chưa nói. Còn lời chưa nói tức chưa phải là Nói bởi Nói là phải nói cho hết !
Nói mà không hết thì nội dung chưa tải được hết. Chưa hết tức chưa trọn. Chưa trọn thì chẳng thể Nói !
Với Viết cũng vậy, chữ nào mà còn viết được tức Viết chưa hết ! Viết chưa hết thì chẳng thể gọi là Viết bởi chưa chuyển tải hết ý được! Vì thế chẳng thể mong lấy được hết lời Nói và Viết.
Tại sao lại như thế ?
Lấy được hết tức sẽ có nhiều, có nhiều tức biết nhiều. "Biết nhiều khổ nhiều, biết ít khổ ít, không biết không khổ" !
Biết mà lại khổ ? Chẳng thà không biết !
Không biết mà vẫn vui ! Cảnh giới đó không phải ai cũng tới nổi.

"Còn Nói tức chưa phải là Nói"