Khi có việc cần tư vấn quyết định gấp hãy gọi/sms ngay số 083 313 9692 - 0948 831 3060 hoặc e-mail về dongquangus@gmail.com để được ưu tiên tư vấn nhanh!

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

Gieo quẻ hỏi xem thời tiết chuyến đi đó thế nào ?

-Đông Quang-

 Dành cho dân du lịch “hệ Chu Dịch” !

(Viết hồi ngày 4/2)
Còn tầm chục ngày nữa là ra Bắc rồi, nghe nói ngoài ấy đang bị Nồm, rét… Vì chuyến đi có đàn bà, con nít trong Nam ra Bắc e rằng chưa quen phong thổ khí hậu nên thời tiết là vấn đề quan trọng, bèn gieo quẻ hỏi xem thời tiết chuyến đi đó thế nào ?
Ngày Tỵ tháng Dần năm Mão
Quẻ chủ: Hoả Phong Đỉnh, biến quẻ Thiên Phong Cấu.
Huynh Tỵ
Tử Mùi (u) X ————> Thân
Tài Dậu
Tài Dậu
Quan Hợi (t)
Tử Sửu
Luận giải:
- Tử tôn vượng động chủ khô ráo nên không bị Nồm, lại hoá Tài hào là nắng đẹp dù có lúc biến ra thời tiết xấu nhưng chung quy vẫn đẹp.
- Tử hào động phá Quan quỷ nên cũng không gặp bão táp mưa lũ gì.
Kết quả: Quả nhiên ngày 14-2 vừa ra Hà Nội thì thấy đã hết nồm, ra tới Sapa tuy có mưa nhỏ và mù sương nhưng không nhằm nhò gì, tới danh thắng nào cũng gặp nắng đẹp.

*P/s: Mấy việc này chưa phải đỉnh cao của Chu Dịch nhưng vẫn có thể ứng dụng cho vài việc như vậy.

Cần biết chuyến đi của mình thế nào ? Hãy liên lạc : Thầy Đông Quang, phone: 0833139692 , E-mail : dongquangus@gmail.com